Oikeastaan enää ei tarvitsisi perustella, miksi digitalisoida oppimista, koska siihen ovat tuloillaan korkeimmat mahdolliset valtakunnalliset linjaukset ja ohjaukset uusien opsien muodossa. Myös hallituksen kärkihankkeet kehottavat painamaan oppimisen sähköistämisessä kaasujalkaa.

Moni on sähköistymisestä kuitenkin ymmällään: mihin opittaviin taitoihin tai tietoihin se tähtää? Onko se oppimisessa jotenkin parempaa kuin entinen? Esimerkiksi Tuomas Kaseva kirjoitti aiheesta osuvasti Helsingin Sanomissa 13.9.2015.

Opiskelu tulevaa työelämää varten saa digistä vauhtia ja virtaa: lukiolaisen tietotyötaidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, tiedonhakutaidot, lähdekriittisyys ja yhteisöllinen tuottaminen, yhteiset konkreettiset tuotokset, yhdessä toimimisen käytänteet sekä opiskelijoiden oppimisen ”omistajuus” hyötyvät monimediaisuudesta, verkottumisen mahdollistavista sovelluksista, jaetuista dokumenteista ja monipuolisista julkaisukanavista.

Mainokset