Etsi

Tiedon taitajaksi

Kuukausi

lokakuu 2015

ThingLink 21st century -taitojen harjoitteluvälineenä

ThingLink mahdollistaa tiedon visualisoimisen ja julkaisemisen kiinnostavassa muodossa: kuvaa, tekstiä, kaaviota tai videota voi rikastaa siihen kohdistettujen hotspotien avulla tekstillä kuvilla tai videoilla. Valmiin ThingLinkin voi lähettää liitteenä, jakaa linkkinä tai upottaa muuhun mediaan.

Ohjelman käyttömahdollisuuksissa vain kekseliäisyys on rajana. ThingLinkiä käytetäänkin informaation välittämisen lisäksi paljon myös esimerkiksi mainosmaailmassa. Opiskelumaailmassa sillä on monipuolisia käyttömahdollisuuksia opiskeltavan ilmiön tai asian visualisoimiseen, tiedon jakamiseen, annotointiin, tarinankerrontaan…

Olemme käyttäneet ThingLinkiä opiskelijoiden kanssa erilaisten analyysitehtävien pohjana esimerkiksi mainosten ja kuvien tarkastelussa. Opiskelijoita monimediainen ThingLink-työskentely selvästikin innostaa. Opettaja voi tehdä myös valmista opiskelumateriaalia ThingLinkillä: kuvaan tai tekstiin tägättyjä tehtävänantoja, demoja, esimerkkejä. ThingLink-pohjaan voi myös tägätä opiskelijoiden töihin johtavat linkit koko ryhmälle jaettavaksi.

ThingLinkillä voi työskennellä myös yhteistoiminnallisesti. Oman sisällön voi jakaa kolmen eri ryhmän ja 100 opiskelijan kesken. Opiskelijoita voi kutsua muokkaajiksi jakamalla heille liittymiskoodin. Muokkausoikeudet voi myös antaa kenelle tahansa ThingLink-kuvan asetuksista kohdasta muokkaa / settings / allow anyone to edit.

ThingLink-ympäristöä käytetään nettiselaimessa, ja iOS- ja Android-laitteille se on saatavilla myös appsina.

Monimediaisuutta joustavoittaa se, että ThingLink tukee YouTubea, Vimeota ja GoogleDriveä, joten niihin tallennettua materiaalia voi vaivatta upottaa ThingLinkiin.

Mainokset

Tuotoksen arvioinnista prosessin arviointiin – myös ylioppilaskokeessa?

Ylioppilaskokeen sähköinen kokeilu alleviivasi monta tärkeää seikkaa:

  • digitaalisuus tuo uusia tekstilajeja
  • digitaalisuus laajentaa merkitysten muodostamisen keinoja
  • digitaalisuus edellyttää entistä monipuolisempien taitojen oppimista ja harjoittelua

ytl

Tämä alleviivaus näkyi videomuotoisten ”tekstien” tarjoamisena harjoituskokeen aineistovalikoimassa. Kun tehtävistö oli lisäksi
laadittu niin, että yksittäisiin tehtäväaineistoihin ei ollut suoraan nimetty niissä käytettäviä aineistoja, vaan kokelas sai itse valita käyttämänsä aineistot annetusta aineistovalikoimasta, mukana oli kaksi tärkeää elementtiä:

  • lähteiden valitseminen itse
  • mahdollisuus hyödyntää monimediaisia lähteitä

Kun suhteuttaa tämäntyppisen kokeen vastaavuutta ”tosielämän” taitoihin, olisi kiinnostavaa saada arvioinnin kohteeksi myös prosessin kulmakivi: tiedonhakutaidot. Tositilanteessa juuri ne korostuvat kiinnostavien ja monipuolisten lähteiden äärelle pääsemisen edellytyksenä.

Asiakirjoittaminen on useimmiten prosessi, joka alkaa pohdittavan tai ratkaistavan ongelman muotoilusta ja päättyy pohdinnasta, ratkaisusta tai luodusta uudesta tiedosta viestimiseen. Jos arvioinnin kohteeksi saisi muotoiltua koko tämän prosessin, se korostaisi opiskelijallekin koko työskentelyprosessin merkitystä onnistuneen lopputuloksen edellytyksenä.

Tiedonhakutaitojen sisällyttäminen kokeen arviointikohteisiin olisi luonteva jatkokehitysaskel nyt esitellylle sähköisen kokeen ensimmäiselle versiolle.

Ei pidä jäädä tuleen makaamaan: nyt kun yksi virstanpylväs on ylioppilaskokeen sähköistyttyä selätetty, pitäisi suunnata katse rohkeasti ylioppilaskokeen arviointikohteiden monipuolistamiseen ja ottaa kaikki hyöty irti kokeen digitalisoitumisesta.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑