IMG_0346

Pennsylvanian yliopiston psykologian professori Dr. Angela Duckworth on tutkinut sinnikkyyttä. Hän on tarkastellut sitä erityisesti menestyksen näkökulmasta: miten sinnikkyys liittyy menestykseen, niin huippu-urheilussa ja tieteessä kuin oppimisessakin.

IMG_0573

Kaiken menestyksen lähtökohtana Duckworth pitää ihmisen omaa kiinnostusta, suoranaista intohimoa asiaan, aiheeseen tai taitoon. Se on niin menestyneiden tiedemiesten (ja -naisten) kuin urheilijoidenkin taustalla. Hänen tutkimustensa mukaan se, että ihmisellä on jokin kiinnostuksenalue, johon hän haluaa uppoutua, lisää myös yleistä tyytyväisyyttä elämään. Toisaalta, sinnikkyyden tuota ihmisen omaa kiinnostuksen kohdetta tai alaa kohtaan on todettu lisääntyvän iän myötä.

IMG_0356

Tutkimuksissaan Duckworth on erottanut menestyneiden urheilijoiden sinnikkyydestä piirteitä, joita hän yhdistää myös oppimiseen.

Lasten ja nuorten oppimisen ja kouluttautumisen suhteen Duckworth antaa hyvän neuvon: ei tarvitse olla huippu kaikessa, vaan pitää voida keskittyä siihen, missä haluaa menestyä. Tämä on erittäin tärkeä viesti niin vanhemmille kuin opettajillekin: lapselta ja nuorelta ei tule vaatia täydellisyyttä vaan häntä tulee ohjata tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa. Oleellista on ohjata nuorta kehittämään sisukkuuttaan menestymisessä juuri siinä aihepiirissä, joka häntä itseään erityisesti kiinnostaa. Duckworth ei näe multisuoriutumista ja elämän ”multitaskaamista” tavoiteltavana vaan toteaa todellisen menestyksen olevan nimenomaan tietyn asian tai aihealueen eksperttiyttä.

IMG_0357

Tärkeää on myös, että tunnistaa kiinnostuksen alueessaan omat heikot kohtansa ja keskittyy niiden kehittämiseen. Esimerkiksi Usain Boltin hän kertoo tunnistaneen erittäin selvästi, kuinka juoksijan vartalon raskas massa on negatiivinen ominaisuus pikajuoksussa. Niinpä hän kertoo Boltin keskittyneen erityisesti räjähtävän lähdön treenaamiseen.

Toinen menestyneiden ihmisten taustalla oleva piirre on tavoitteiden asettaminen riittävän korkealle. Ei riitä, että suorittaa sen, mihin juuri nyt pystyy. Tavoitteet on asetettava sitäkin korkeammalle.

Menestys jossakin taidossa muodostuu monen eri osatekijän harjoittelusta: niiden toistosta ja hiomisesta. Duckworth on tutkinut huipulla olevien joukkueurheilijoiden harjoitusmetodeja: moni heistä treenaa tiettyjä osa-alueita yksin, koska haluavat täydellisen keskittymisrauhan, mahdollisuuden toistaa loputtomiin jotakin tiettyä yksittäistä liikerataa tai tekniikkaa. Pitkäkestoisen päämäärätietoisen sinnikkään harjoittelun elementtejä on Duckworthin mukaan täydellinen keskittyminen kulloiseenkin asiaan tai harjoitteluvaiheeseen.

Sinnikkyys sisältää Dr. Duckworthin mukaan myös sietokykyä: kokonaiskuvassa menestyksen harjoitteluun sisältyy aina myös ”ei niin mukavia” osioita tai vaiheita. Mutta kun ihminen on matkalla johonkin, mihin hän sinnikkäästi tähtää, hän sietää ja kestää myös tylsyyden, tuskan ja jopa kyyneleet. Päämäärä ratkaisee.

Angela Duckworth luo uskoa erityisesti meille suomalaisille: Duckworth kertoo suomalaisten olevan pieni pohjoinen kansa ja olevan sinnikkyydessä aivan erityislajia: suomalaisilla on syntyjään tietty määrä sisua, jonka määrä vain kasvaa, kun he kohtaavat haasteita.

Thank you, Angela – you didn’t guess, how important your message is.

Näyttökuva 2016-01-29 kello 14.55.17.png

Mainokset