Yksi monimediaisten opiskelumateriaalien käyttöä helpottavista työvälineistä on ThingLinkin videoannotointiominaisuus. Sen avulla voi tehdä opiskelijoilla analyysitehtäviä videomuotoisista materiaaleista tai toisaalta pyytää opiskelijoita analysoimaan esimerkiksi mainosvideota, musiikkivideota tai dokumenttia ja tekemällä analysoinnista annotoidun videon.

 

Mainokset