Tutkimusten mukaan oppimisprosessi on monessa tapauksessa tuloksekkaampi, kun työskentely tapahtuu yhteisöllisesti.

Kokeilimme suomi toisena kielenä -ryhmäni kanssa, miten digitaalisuus tukee eri aihepiirien sanastonkäytön yhteisöllistä harjoittelua. Kokeilemamme teknologiavaihtoehdot mahdollistivat yhteistyöskentelyn kahdella eri tavalla:

Ensimmäisessä työskentelypisteessä oppijat kokoontuivat ison näytön äärelle istumaan säkkituoleihin ja peilasivat yhden opiskelijan tabletin näkymän Apple-TV:llä isolle näytölle.

IMG_0815

Toisessa työskentelypisteessä oppijat työskentelivät yhteisen sanastotehtävän parissaja koekäyttivät uutta kosketuspöytäämme.

 

Kokemuksiamme:

Yhteisöllisessä työskentelyssä pelkkä yhteisen jaetun dokumentin äärellä jakaminen on jo paljon: kaikki työstävät samaa julkaisua oppimisprosessistaan ja rakentavat tietoa yhdessä. Kuitenkin yhden oppijan näytön peilaaminen kaikkien nähtäväksi tekee työskentelystä vielä sosiaalisempaa, kun koko näkymä on kaikkien yhteisesti nähtävillä.

Yhteinen digitaalinen työskentely saa aivan uudenlaisia ulottuvuuksia, kun työtila on myös spatiaalisesti muunnettu tukemaan luontevaa yhteisöllistä työskentelyä. Tähän pyrimme, kun teimme suunnitelmia uudenlaiseen oppimistilaamme hankittavasta projektorista.

Pöytäpinnan muuntaminen kosketusnäytöksi on uudenlainen spatiaalinen lähestymistapa digitaalisissa ympäristöissä työskentelyyn. Kun siihen vielä yhdistyy multitouch-ominaisuus, työskentelystä tulee aidosti yhteisöllistä. Sijoittuminenkin oppimistilassa on merkityksellistä: säkkituolityöskentely tuo oppimistilanteen varmasti rentoutta ja edistää luovuutta. Yhteisen työpöydän äärellä työskentely puolestaan ohjaa jo sijoittumisen puolesta ”asiantuntijamaisempaan”  ja ehkä tarkempaankin otteeseen meneillään olevaan tehtävään.

Eri oppiaineiden yksityiskohtaistakin tarkastelua edellyttävät tehtävät saavat 3D-mallien ja multitouch-kosketuspöydän yhdistelmästä aivan uudenlaisen työskentely-ympäristön, kuten biologian kokeilussamme:

Kokonaisuutena Ubi Interactive -sensorilla ja -ohjelmistolla toteuttamamme kosketuspöytä vaikuttaa näiden ensikokeilujen perusteella erittäin lupaavalta digipedagogiikkaa uudistavalta ratkaisulta. Kun noin vuosi sitten sanallistin ajatukseni ja pohdintani, voisiko Smart-taulumaiset toiminnot kääntääkin vaakatasoon, en osannut odottaa rakentamamme teknologian toimivan aivan näin jouheasti.

Teknologian helppokäyttöisyys on edellytys sille, että sitä todellakin käytetään. Nyt oppimisympäristössämme on useita esimerkkejä siitä, miten teknologian yhteisöllinen oppimiskäyttö voi olla vaivatonta ja innostavaa.

Mainokset