Kuva11.jpg ”Tulevaisuuden taitajiksi” -hankkeemme on ollut aikamatka oppimisympäristöihin: miten vanha käyttämätön tila saadaan aktiivikäyttöön tukemaan uudenlaista monimuotoista oppimista sekä tarjoamaan tulevaisuudenkin teknologioita?

Hankkeen aikana olen kulkenut pitkän matkan oppimiseen liittyvien elementtien hahmottelussa:

  • millaisessa tilassa oppija viihtyy
  • miten tilaratkaisut ja oppimisteknologia voivat tukea sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista
  • mitä tarkoittaa muunneltava tila

Kun hankkeen alussa piirsin visioni ensin värikynin, päädyinkin suunnitteluprosessin kuluessa opettelemaan 3D-mallintamista ja tekemään suunnitelmista 3D-havainnekuvat. Alkuperäisen tilan, 3D-suunnitelmieni ja lopputuloksen vertaaminen onkin kiinnostavaa, sillä muutos on aikaansaanut sen, että tilan käyttöaste oppilaitoksessamme on noussut noin 99 %!

 

 

 

 

Mainokset