Etsi

Tiedon taitajaksi

avainsana

Oppimisympäristöt

Sulautuvat oppimisympäristöt

 

 

Kuva11.jpg ”Tulevaisuuden taitajiksi” -hankkeemme on ollut aikamatka oppimisympäristöihin: miten vanha käyttämätön tila saadaan aktiivikäyttöön tukemaan uudenlaista monimuotoista oppimista sekä tarjoamaan tulevaisuudenkin teknologioita?

Hankkeen aikana olen kulkenut pitkän matkan oppimiseen liittyvien elementtien hahmottelussa:

  • millaisessa tilassa oppija viihtyy
  • miten tilaratkaisut ja oppimisteknologia voivat tukea sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista
  • mitä tarkoittaa muunneltava tila

Kun hankkeen alussa piirsin visioni ensin värikynin, päädyinkin suunnitteluprosessin kuluessa opettelemaan 3D-mallintamista ja tekemään suunnitelmista 3D-havainnekuvat. Alkuperäisen tilan, 3D-suunnitelmieni ja lopputuloksen vertaaminen onkin kiinnostavaa, sillä muutos on aikaansaanut sen, että tilan käyttöaste oppilaitoksessamme on noussut noin 99 %!

 

 

 

 

Mainokset

”Siellä pystyy keskittymään.”

IMG_8974

Tänä syksynä olen ollut todistamassa ihmettä: meillä on nyt oppimisen iloa edistävä tila, johon opiskelijat haluavat kerran toisensa jälkeen. Opiskelijoiden toistuva palaute tilasta on ollut: ”Siellä pystyy keskittymään.”

Tilan suunnittelun lähtökohtana oli kysymykseni, miksi kotona oppiminen on niin mukavaa, miksei se voisi olla sitä koulussakin. Tästä ajatuksesta alkoi formaalin ja informaalin oppimisen yhdistävä kokeilumme, joka on nyt saanut yhden konkreettisen kiteytyksensä uudenlaisessa oppimistilassamme. Sen suunnittelussa ja toteutuksessa kulmakivinämme ovat olleet akustiikka, valaistus, yhteisöllinen työskentely ja sijoittuminen tilassa sekä materiaalien aitous ja tuntu.

Esimerkiksi Kuuskorven et al. (2015) tutkimuksessa teknologian käyttö hybriditilassa lisäsi oppilaiden motivaatiota. Hybriditilan ansiot liittyivät fyysiseen viihtymiseen, mutta hintana pidettiin huonoa keskittymismahdollisuutta. Edellä mainittuihin tutkimustuloksiin suhteutettuna uusi tilamme vaikuttaa erittäin onnistuneelta, sillä opiskelijoideni (noin 150) päällimmäiset kokemukset uudesta tilastamme ovat liittyneet juurikin tilamme mahdollistamaan parempaan keskittymiseen tavalliseen luokkahuoneeseen verrattuna.

 

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑