Etsi

Tiedon taitajaksi

avainsana

Yhteisopettajuus

Digitaidot käyttöön: lukiolaiset akateemisia tekstitaitoja harjoittelemassa

Aiempina lukuvuosina Äi2-kurssilla luettavasta tietokirjasta on pidetty luokan edessä informatiiviset puheenvuorot. Viime lukuvuonna toteutimme opiskelijoideni kanssa lukion Äi2-kurssilla tietokirjaprojektin, jonka lähtökohtana oli monilukutaitojen konkreettistaminen ja näkyväksi tekeminen.

Vuoden kuluessa alkaneessa LOPS2016-työssä vahvistui mantra ilmiölähtöisyys-monialaisuus-integraatio-digitalisaatio-monimediaisuus. Entistäkin enemmän tulin pohtineeksi, voisivatko nämä määrittää oppimista kaikki yhdessä – ilman, että sitä varten perustettaisiin erityinen ”uutta opsia toteuttava” teemapäivä/viikko tai valinnaiskurssi. Sain houkuteltua mukaan pohdintaan lukiomme biologian ja maantieteen lehtorin. Niinpä päätimme tuunata tietokirjaprojektia entisestäänkin ja demota LOPS2016:n lanseeraaman uudenlaisen oppimisen kulmakiviä.

Tänä lukuvuonna yhteistyössä Äi2 -ja Bg1-kursseilla toteuttamassamme tietokirjaprojektissa lukiolaiset tutustuivat valitsemaansa tietokirjaan sekä sen aiheeseen laajemminkin ja tekivät projektin tuotoksena monimediaisen informatiivisen videopuheenvuoron.

 

Projektin kulku vaati laajaa yhteissuunnittelua ja yhteistyötä niin opettajien kesken kuin kunnan kirjaston informaatikon kanssa. Samaten oppitunnit olivat käytännössä yhteisopettajuutta, kun seikkailimme toistemme luokissa pika-apuna tai siirtelimme välineitä ja materiaaleja luokasta toiseen.

Opiskelijoiden kokemukset projektista:

Opiskelijoista 34 % piti aiheen muotoilua vaikeana, vaikkakin 59 % kuitenkin piti lopullisen teoksen löytämistä helppona. Tässä meillä oli suuri apu kunnan kirjaston informaatikosta, joka oli koonnut kirjaston tähän aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta meille kirjastoon valmiiksi.

Näyttökuva 2016-01-17 kello 9.08.43

Koko työskentelyprosessi oli ohjeistettu opiskelijoille vaiheittain Google Classroomiin, mikä mahdollisti työryhmien etenemisen omaan tahtiin. Projektin aikana opiskelijat määrittelivät itse, työskentelevätkö joidenkin vaiheiden parissa myös kotona. Lopputuloksena oli, että yli puolet opiskelijoista oli työskennellyt myös kotona.

Näyttökuva 2016-01-17 kello 9.13.50

Uuden oppimisen mahdollisuudet liittyivät tässä projektissa niin Bg1-kurssi sisältöihin, tiedonhaku- ja prosessointitaitoihin, videotyöskentelyn eri vaiheiden taitoihin kuin erityyppisiin arviointitaitoihinkin. Näistä erikseen arkitieteellisessä palautekyselyssämme tarkastelluista oppimiskokemuksista nousi erityisesti digitaalisen monimediaisen julkaisemisen taidot, joissa 26 % opiskelijoista koki oppineensa uutta jonkin verran tai erittäin paljon. Tämän työskentelyprosessin tuotos julkaisiin yhdistämällä perinteinen posterinäyttely sekä lisättyä todellisuutta (augmented reality) Aurasmalla.

Näyttökuva 2016-01-17 kello 9.16.03

Tietokirjan aiheesta – joka siis oli kiinteä osa Bg1-kurssin tietosisältöjä – 29 % opiskelijoista koki oppineensa uutta jonkin verran tai erittäin paljon. Tätä vahvistivat työskentelyprosessin aikaiset opiskelijoiden ääneen toteamukset, kuinka he olivat yllättyneitä, kuinka paljon uutta tietokirja aiheesta tarjosi.

Näyttökuva 2016-01-17 kello 9.19.16

Kyselymme viimeistä kysymystä voinee pitää jonkiasteisena opiskelumotivaationkin kotikutoisena mittarina. Sekä opiskelijat että me opettajat olemme varmasti kokonaisuuteen tyytyväisiä, sillä yli 90 % opiskelijoista piti projektia vähintäänkin kiiinnostavana tai jopa huippukivana.

Näyttökuva 2016-01-17 kello 9.21.19.png

Projektimme monimediaisuus ja laaja-alaisuus saivat kunnan opetustoimen ja nuorisotoimen taholta loppusilauksen, kun meille tarjottiin mahdollisuus katsoa opiskelijatyöt vielä kertaalleen oikeassa elokuvateatterissa yhdessä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Tämän päätteeksi meille tarjottiin vielä mahdollisuus katsoa uusi kotimainen luontodokumentti Järven tarina.

Opettajien ajatuksissa puolestaan siintävät jo projektin kehitysideat ensi lukuvuodeksi.

 

 

Mainokset

Verkkoväittelyjä ja yhteisopettajuutta Skypellä

Digitalisaation on usein pelätty vähentävän kasvokkaisviestintää. Kovin usein digitaalisuus tarkoittaakin opiskelussa sähköisten tekstien lukemista ja kirjoittamista. Uusien opsienkin korostama monimediaisuus on kuitenkin paljon muutakin tekstien kirjoittamista ja lukemista eri medioissa. Se on myös digitaalista kasvokkaisviestintää.

Työelämätaidoissa edellytetään yhä useammin kykyä viestiä ja neuvotella kasvokkain etävälineitä hyödyntäen. Näin saavutetaan aika- ja matkustussäästöjä. Perinteisimmin etävälineiden käyttö on tarkoittanut palavereja ja neuvotteluja kuvapuheluin ja videokonferenssein, mutta yhä enemmän digitaalista kasvokkaisviestintää hyödynnetään erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja esimerkiksi terveydenhuollossa. Niinpä se kuuluu jo alasta riippumattomiin opiskelu- ja työelämätaitoihin, joita koulumaailmassakin on hyvä harjoitella.

Viime lukuvuonna kokeilimme yhdessä Ylitornion Yhteiskoulun lukion kanssa toteuttaa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden Äi4-kurssin väittelyt yhdessä opiskelijoidemme kanssa.

IMG_8655

Opiskelijat keksivät väittelyaiheita etukäteen yhdessä jaetussa Padletissa. Kahden eri lukion väittelyjoukkueet tutustuivat toisiinsa etukäteen ennen varsinaisia väittelytunteja Skype-kuvapuheluin ja samalla sopivat tulevan väittelynsä aiheen. Aikataulutimme kurssiemme väittelyoppitunnit yhteen hyödyntämällä hiukan välituntejakin, sillä lukioidemme tuntiaikataulut ovat hiukan erilaiset ja lisäksi oppituntimme sijaitsivat eri palkeissa.

Varsinaisissa väittelytilanteissa Skype oli avattu luokan isolle näytölle ja väittelijät istuivat puolikaaressa web-kameran äärellä. Samalla he näkivät vastaväittelijät edessään luokan suurella näytöllä. Ryhmän muut opiskelijat seurasivat väittelyä luokassa. Väittelyt sujuivat hyvin, eikä Skypen kanssa ollut merkittävämpiä teknisiä ongelmia. Molemmat opettajat antoivat väittelystä palautetta, mikä oli opiskelijoille hiukan erilainen kokemus, koska yleensähän luokassa on vain yksi opettaja. Virtuaalikeinoin yhteisopettajuuskin on mahdollista.

Kokeilumme oli kokonaisuudessaan niin kiinnostava ja onnistunut, että toteutamme verkkoväittelyt tänäkin lukuvuonna.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑